Disclaimer

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hieronder beschreven voorwaarden en beperkingen.

1) Handelsmerken/ handelsnaam

Producten en bedrijfsnamen op deze website zijn handelsmerken van hun eigenaren.

2) Auteursrecht

XtrAct Communications neemt auteursrechten in acht van de afbeeldingen en teksten in al haar publicaties, van het gebruik van afbeeldingen en teksten, die ze zelf produceert en van het gebruik van licentievrije afbeeldingen en tekst. Verantwoording beeldrechten: Hannah van der Valk, Shutterstock, Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images. Alle merknamen van derden, waar via het Internet naar wordt verwezen, vallen onder de provisies van de desbetreffende handelsmerkenwet en de rechten van de geregistreerde eigenaren van ieder afzonderlijk geval. © 2013, XtrAct Communications, Houten, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht van uitgegeven materialen, van alle pagina’s, geproduceerd door de auteur is voorbehouden aan de auteur zelf: geen enkele afbeelding of tekst mag worden gereproduceerd in een andere elektronische of geprinte publicatie, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Ook de inhoud van de website van XtrAct Communications mag niet worden gereproduceerd, doorgezonden, gepubliceerd of op een andere manier vertoond, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Als uitzondering, alleen voor persoonlijk gebruik, verleent XtrAct Communications toestemming om delen van de website op te slaan op uw computer of uit te printen. Deze provisie is ook van toepassing op het vertonen aan derden, waarbij XtrAct Communications genoemd moet worden als informatiebron en derden ervan op hoogte zijn gebracht dat deze provisies van toepassing zijn.

3) Materialen

De informatie, gegeven op deze website, biedt geen enkele garantie voor de eigenschappen. XtrAct Communications kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen, dat de verschafte informatie up to date, correct of compleet, of van een zekere kwaliteit is.

De auteur kan geen enkele claim over verantwoordelijkheid accepteren voor wat voor verlies dan ook van een tastbare of ontastbare aard, ten gevolge van het gebruiken of niet gebruiken van de verschafte informatie en/ of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie.

Alle gemaakte aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. De auteurs behouden zich het uitdrukkelijke recht voor de publicatie te wijzigen, uit te breiden, of gedeeltes of de gehele presentatie te verwijderen, of de publicatie tijdelijk of voor altijd op te schorten, zonder voorafgaande waarschuwing.

4) Verwijzingen en links

Directe of indirecte verwijzingen naar andere Internet sites (links), die buiten het toezicht vallen van de auteur, creëren geen enkele verantwoordelijkheid. De auteur verklaart, dat ten tijde van het opzetten van de links, de gelinkte pagina’s geen enkele illegale inhoud bevatten. Zowel de operator als de auteurs hebben geen controle over de huidige en toekomstige opmaak of inhoud van de gelinkte pagina’s en nemen daarom uitdrukkelijk afstand van welke inhoud dan ook in welke gelinkte pagina dan ook.

5) Uitsluiting van verplichting in de wet

Deze uitsluiting van verplichting moet beschouwd worden als een integraal deel van de verschijning van XtrAct Communications op het Internet, waar op deze pagina naar verwezen wordt. Zouden enig deel of individuele formuleringen in deze tekst niet volgens de huidige wet zijn, geheel of gedeeltelijk, of ophouden zo te zijn, dan zal dit geen gevolgen hebben voor de inhoud of geldigheid van de waarschuwing van deze disclaimer.

6) Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.